Dim : Döngüye atanacak değerin en fazla kaç karakterli olacağını gösterir. Read :  Datadan alınan değerleri