Temel sql komutları ve örnekleri

İNSERT  KOMUTU:

 Veri  Tabanındaki  tabloya  bilgi  kaydetmek  için  kullanılır.
ÖRNEK :
SORU:
Rıza adlı kişiye ait bilgileri kaydediniz.
CEVAP:İnsert into adres values
RESİM:

 


SELECT  KOMUTU:
S
eçme Komutudur.İstenilen alanları tablodan çeker.
ÖRNEK:
SORU:
Tablodaki tüm bilgileri gösteriniz.
CEVAP:
Select*From odev
RESİM:

 


SORU:
Tablodaki kayıtlı isimleri gösteriniz.
CEVAP:
Select ad from odev
RESİM:

 


SORU:
Tablodakilerin adlarını ve memleketlerini gösteriniz.
CEVAP:
Select ad,memleket from odev
RESİM:

 


SORU:
Tablodakilerin yaşlarını ve adlarını gösteriniz.
CEVAP:
Select yas,ad from odev
RESİM:

 


SORU:
Tablodakilerin ad,yaş ve memleketlerini gösteriniz.
CEVAP:
Select ad,yas,memleket from odev
RESİM:

 


WHERE  KOMUTU:
Şart koşmak için kullanılır.
ÖRNEK:
SORU:
Memleketi bursa olanları gösteriniz.
CEVAP:
Select*from adres where memleket=’bursa’
RESİM:

 


SORU:
18 Yaşında olanları gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where yas=18
RESİM:

 


SORU:
17 Yaşından büyükleri gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where yas>17
RESİM:

 


SORU:
17 Yaşından küçükleri gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where yas <=17
RESİM:


SORU: Yaşı 18 olan Bursalıları gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where memleket =’bursa’ and yas=18
RESİM:

SORU:
26 Yaşında veya Bursalı olanları gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where memleket=’bursa’ or yas=26
RESİM:

 


SORU:
15 Yaşındakilerin memleketini gösteriniz.
CEVAP:
Select memleket from odev where yas=15
RESİM:

 


IN  KOMUTU:
İçinde demektir.
ÖRNEK:
SORU:
Bursalı Ve İznikli olanların adlarını ve yaşlarını gösteriniz.
CEVAP:
Select ad,yas from odev where memleket in(‘bursa’,’iznik’)
RESİM:

 


BETWEEN  KOMUTU:
Arasında demektir.
ÖRNEK:
SORU:
17 ile 29 Yaş arasındakileri gösteriniz.
CEVAP:
Select*From  odev where yas between 17 and 29
RESİM:

 


SORU:
İsmi ‘a’ ile ‘u’ arasındakileri yazınız.
CEVAP:
Select*From odev where ad between ‘a’ and ‘u’
RESİM:

LİKE  KOMUTU:
Karakter türü bilgi icinde arama yapma islemini gerceklestirmek icin kullanilir.
ÖRNEK:
SORU:
Adı h ile başlayanları gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where ad like ‘h%’
RESİM:

SORU:
Adında a geçenleri gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where ad like ‘%a%’
RESİM:

SORU: Sonu a ile bitenleri gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where ad like ‘%a’
RESİM:

SORU:
Başı 53 ile başlayan telefonları gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev where tel like ‘53%’
RESİM:


AVG  KOMUTU:Ortalama yapmaya yarar.
ÖRNEK:
SORU: Sitedekilerin yaşlarının ortalamasını bulunuz.
CEVAP:
Select avg  (yas) from odev
RESİM:

 


SORU: Bursalıların yaş ortalamasını bulunuz.
CEVAP:
Select avg (yas) from odev where memleket=’bursa’
RESİM:

 


MAX  KOMUTU:En büyük değeri gösterir.
ÖRNEK:
SORU:
En yaşlı kişinin yaşını gösteriniz.
CEVAP:
Select max(yas) from odev
RESİM:

 


SORU: Bursalıların en yaşlısının yaşını gösteriniz.
CEVAP: Select max(yas) from odev where memleket=’bursa’
RESİM:


MİN  KOMUTU:En küçük değeri gösterir.
ÖRNEK:
SORU:
Bursalıların en küçüğü kaç yaşındadır.
CEVAP:
Select min(yas) from odev where memleket=’bursa’
RESİM:

 


SUM  KOMUTU:
Toplama komutudur.Belirtilen alandaki değerleri sayısal olarak toplar.
ÖRNEK:
Select sum (yas) From ‘odev’
RESİM:

 AS  KOMUTU: Alanları Yeniden adlandırmak için kullanılır.
ÖRNEK: Select sum (yas) as yaslar_toplami from ‘odev’

DİSTİNCT  KOMUTU:
Aynı alanlardan bir tanesini göstermeye yarar  (Benzersizleri gösterir).
ÖRNEK:
SORU:
Memleketleri Tekrarsız gösteriniz.
CEVAP:
Select distinct (memleket) FROM ‘odev’

ORDER BY  KOMUTU:Sıralama yapmaya yarar.
ÖRNEK:
SORU: Yaşları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
CEVAP: SELECT* from odev order by yas
RESİM:

 


DESC  KOMUTU:
Büyükten küçüğe sıralama yapmaya yarar.

COUNT  KOMUTU:Count komutu saymaya yarar.
ÖRNEK:
SORU:
Tabloda kaç tane Bursalı vardır.
CEVAP:
Select count (memleket) from odev where memleket=’bursa’
RESİM:

 


LİMİT  KOMUTU:
Ekranda kaç tane sonuç gösterileceğini ayarlar.
ÖRNEK:
SORU:
Tablodaki 5 kaydı gösteriniz.
CEVAP:
Select*from odev limit 5
RESİM:

 

  
SORU:
3.Kayıttan itibaren 4 Kayıt gösteriniz.
CEVAP:
Select* from odev limit 3,4
RESİM:

 

 
DELETE  KOMUTU:
Silmeye yarar.
ÖRNEK:
SORU:
Tablodaki Ziya İsimli Kişiyi siliniz.
CEVAP:
delete from odev where ad=’ziya’
RESİM 1:


RESİM 2:

RESİM 3:

 

 


UPDATE  KOMUTU:
Tablodaki Bilgileri Güncellemeye yarar.
ÖRNEK:
SORU:
Tablodaki Rıza isimli kişinin yaşını 20 yaş arttırınız.
CEVAP:
Update odev set=yas+20 where ad=’riza’

ÖRNEKLER:
SORU:
En Çok okunan 5 haberi gösteriniz.
CEVAP:
Select baslik from haber order by hit desc limit 5

SORU: En son eklenen 5 Haber başlığını gösteriniz.
CEVAP:
Select baslik from haber order by no desc limit 5

SORU: En son eklenen 9 haberin başlığını,özetini,resmini ekranda gösteriniz.
CEVAP:
Select baslik,ozet,resim,hit from haber order by no desc limit 9

SORU: Haber Kategorilerini sırasıyla ekranda yazdırınız.
CEVAP:
Select no,kategori from haber_kategori  order by sira

SORU: Aynı kategorideki haberlerden rastgele 5 tane başlığı gösteriniz.
CEVAP: Select baslik from haber where kategori=1 order by rand() limit 5

SORU: Tüm haber başlıklarını gösteriniz.
CEVAP:
Select * from haber

Hazırlayan:HALİL İBRAHİM USTA

Yazar: halilusta

sitemizde 29 yazı eklemiş...

Share