PHP de bir ayın kaç gün çektiğini bulan cal_days_in_month() komutunu örnekleyeceğim. <? echo cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN,4,2015); //ekran çıktısı 30