Delphi Archive

Asal Sayılar [Delphi]

Bu yazımızda belirtilen aralık arasındaki asal sayıları bulan program anlatılmaktadır. Asal Sayı:Sadece 1’e ve kendisine tam

Tek ve Çift Sayılar [Delphi]

Bu yazımızda belirtilen aralık arasındaki tek sayoları, çift sayıları ve bu sayıların toplamlarını bulan program anlatılmaktadır.

Fibonacci Dizisi [Delphi]

Bu yazımızda istenilen sayıda fibonacci dizisi gösteren program anlatılmaktadır. Fibonacci Dizisi: Dizinin ilk sayısı 0 ve

Faktöriyel Hesaplama [Delphi]

Bu yazımızda girilen bir sayının faktöriyelini bulan program anlatılmaktadır.. *Faktöriyel:Girilen tamsayının kendisi ve kendisinden  önce 1

Maaş Hesaplama [Delphi]

Bu yazımızda, alınan kişi bilgilerine göre belli şartlara bağlı olarak maaş hesabı yapan program anlatılmaktadır.

Geometrik Hesaplamalar [Delphi]

Geometrik şekillerin alan ve çevresini hesaplayan uygulama..

Türkçe Günleri İngilizceye Çevirme [Delphi]

Bu uygulamada türkçe günleri ingilizceye çevirme yöntemi anlatılmıştır..

Delphi Giriş

Delphi gelişmiş bir yazılım dilidir. Temelini Pascal oluşturmaktadır. Delphi veri tabanı uygulamalarını ve diğer uygulamaları yapmayı