79)Fibonacci sayılarını yazan program. Çöz:79)uses crt; var i,s:integer; n,a,t1,t2,t3:longint; begin