Delphi Giriş

Delphi gelişmiş bir yazılım dilidir. Temelini Pascal oluşturmaktadır. Delphi veri tabanı uygulamalarını ve diğer uygulamaları yapmayı kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Ülkemizde ve diğer ülkelerde bu esnek yapıdan dolayı en yaygın kullanılan programlama dillerinden bir tanesidir.

Delphi ortamında formun tasarımı görsel bir ortamda çizer gibi yapıldığından text tabanlı programlama ortamlarına göre daha kolaydır. Nesne tabanlı olduğu için nesnelerin kodlarını oluşturur ve bu kodları unitler içerisinde saklar.

Delphi derleyicisi olan Delphi 7 programını bilgisayara kurduktan sonra, Başlat>Programlar>Borland Delphi 7>Delphi 7 adımlarını izleyerek açabilirsiniz.

Aşağıda örnek bir delphi kaynak kodu görmekteyiz;

[Kod Kısmı]

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('DahiWeb'); {Bizim eklediğimiz komut satırı}
end;

end.

Form üzerindeki butona tıklandığında “DahiWeb” mesajı verir.
Delphi tarafından oluşturulan koda programcının eklediği satır açıklama
ile belirtilmiştir.

[Ekran Çıktısı]
dahiweb-delphi

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share

Warning: Cannot modify header information - headers already sent in /home/dahiweb/public_html/wp-content/plugins/sayfa_sayac/sayfa_sayac.php on line 491
 • uğur onur

  ornekler gercekden harika calısmamda cok buyuk yardımcı oldular umarım daha fazla ornekler paylasırsınız

 • ismail

  Arkadaşım çok güzel olmuş eline sağlık…