Pascal Örnekleri 8 ( Sayı tabanları, Şifre programları)

71)Onluk (decimal) sayı sitemini ikilik (binary) sayı sistemine çeviren program.
Çöz:71)uses crt;
var
i,say,sayi1:integer;
begin
clrscr; writeln(‘sayıyı gir:’);readln(sayi);
for i:=1 to sayi do begin
sayi1:=sayi mod 2;
write(‘sayi1);
sayi:=sayi div 2;
if (sayi=1) then break;
end;
writeln(sayi);
readln;
end.

72)Onluk (decimal) sayı sistemini onaltılık (hexedecimal) sayı sistemine çeviren program.
Çöz:72)uses crt;
var
sayi,sayi1,i:integer;
begin
clrscr;
writeln(‘sayıyı gir’);readln(sayi);
for i:=1 to sayi do
begin
sayi1:=sayi mod 16;
sayi:=sayi div 16;
if (sayi1<10) then
write(sayi1)
else if (sayi1=10) then
write(‘A’)
else if (sayi1=11) then
write(‘B’)
else if (sayi1=12) then
write(‘C’)
else if (sayi1=13) then
write(‘D’)
else if (sayi1=14) then
write(‘E’)
else if (sayi1=15) then
write(‘F’);
if (sayi<16) then break;
end;
writeln(sayi);
readln;
end.

73)Programın girişinde şifre sorulacak eğer kullanıcı şifreyi üç kez yanlış girerse program sonlanacak.
Çöz:73)uses crt;
var
a,sayi,sayi1,i:integer;
sifre:string;
begin
clrscr;
a:=1;
while a<4 do begin
a:=a+1;
write(‘Hoşgeldiniz…Programa girmek için şifreyi gir:’);readln(sifre);
if (sifre=’123a’) then begin
writeln(‘şifreniz doğru programı kullanabilirsiniz’);break;end
else writeln(‘şifreniz yanlış lütfen doğru şifreyi giriniz:’);end;
if (sifre<>’123a’)then
halt;
writeln(‘sayıyı gir:’);readln(sayi);
for i:=1 to sayi do
begin
sayi1:=sayi mod 16;
sayi:=sayi div 16;
if (sayi1<10) then
write(sayi1)
else if (sayi1=10) then
write(‘A’)
else if (sayi1=11) then
write(‘B’)
else if (sayi1=12) then
write(‘C’)
else if (sayi1=13) then
write(‘D’)
else if (sayi1=14) then
write(‘E’)
else if (sayi1=15) then
write(‘F’);
if (sayi<16) then break;
end;
writeln(sayi);
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share